Foto & Video

Hygiënebewaking zodat het rendement hoog blijft

Advies en desinfecteren van veestallen

Desinfecteren van varkens-, kippen en kalverstallen

Wij desinfecteren uw stal graag, want; hoe minder bacteriën, hoe minder ziektes en dus hoe gezonder de veestapel. We gebruiken een virucide desinfectiemiddel wat effectief is tegen verschillende virusfamilies en specifiek het Circo virus.

Advies hygiëne verbetering

Graag adviseren wij u over hoe u de hygiëne binnen uw bedrijf kunt optimaliseren.

Voorbeelden van het optimaliseren zijn:
De juiste looplijnen hanteren; Speciaal schoeisel en / of kleding tijdens het werken met verschillende diergroepen.

Daling medicijngebruik

Door een betere reiniging en hygiëne zal het medicijngebruik dalen.

 Meer informatie
Desinfectiemiddel